Homepage Welkom

Voorwaarden AVG

Zoals u misschien weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van die persoon, dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat ze niet aan derden mogen worden gegeven.

werkmetLef heeft persoonsgegevens opgeslagen als u zich heeft aangemeld voor een coachtraject. Wij bewaren de mail waarmee u zich heeft aangemeld. Deze staat op een beveiligde server en wordt na beëindiging van het traject vernietigd. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

Hierbij verklaart werkmetLef dat al deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie per e-mail. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

Wijzigingen beschrijving privacy statement

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.

allegoeds,

Ria Pool Meeuwsen
zakelijk leider

Logobalk werkmetLef zonder tekst